Polityka prywatności i cookies serwisu Strigoo www.strigoo.pl („Serwis”)

Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. i został przygotowany w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przez:

Strigoo sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy Al. Tysiąclecia 6 (15-111) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350799, NIP 945-213-89-60, kapitał zakładowy 5500 zł.

Adres e-mail: biuro@strigoo.pl

(„Administrator”)

Drogi Użytkowniku!

Szanując Twoją prywatność oraz chcąc spełnić ciążący na nas obowiązek informacyjny względem Ciebie poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez nas w ramach Serwisu, a także w związku z nim – zwłaszcza w odniesieniu do świadczonych przez nas usług, w których występujemy  w roli administratora danych osobowych.

2. Dane osobowe

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług w większości przypadków zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do skorzystania z naszych usług, w tym zawarcia umowy lub wysłania do nas formularza kontaktowego przez nasz Serwis.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • Przetwarzanie danych wysłanych za pomocą formularza kontaktowego do przygotowania i przesłania oferty
 • marketing bezpośredni oferowanych usług,
 • wysyłanie newslettera.

Profilowanie

W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do Twoje dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany, i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w oparciu o wynikającą z RODO podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:

 • umowa o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
  • przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi usługami ,
  • zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu),
  • prowadzeniu działań w ramach marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jeśli zdecydujesz się ją wyrazić (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać kontaktując się z nami. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Odbiorcy Twoich danych (Podmioty z usług, których korzystamy)

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które wspierają naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:

 • firmom hostingowym udostępniającym nam miejsce na serwerach,
 • osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność w zakresie technicznym,
 • dostawcy usług internetowych (w szczególności Google, Facebook)*,
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe (w tym remarketing)*,
 • podmiotom świadczącym usługi statystyczne oraz analityczne*,

Przekazywanie danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

*W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia
 • żądania ograniczenia przetwarzania

a także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub;
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Pliki cookies, tzw. „ciasteczka”

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek).

Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • marketingowym,
 • statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone usługi,
 • prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Strigoo Sp. z o.o.