Porozmawiajmy

Bloog

Mamy dla Ciebie coś ciekawegoo!

Marketing | Strategia

Interim e-commerce Manager – kim jest i dlaczego warto go zatrudnić?

28 lutego 2023
Paweł i Wojtek, komputer

Biznes e-commerce rozwija się w zawrotnym tempie, a przedsiębiorcy muszą dostosowywać się do stale zmieniających się trendów i wyzwań. Ten, kto nie zareaguje wystarczająco szybko, traci. W takich właśnie przypadkach warto skorzystać z usług Interim e-commerce Managera, który sprawnie pomoże przyspieszyć rozwój i wprowadzenie zmian w firmie.

Kim jest Interim e-commerce Manager i za co odpowiada?

Interim e-commerce Manager to zewnętrzny manager, który pomaga firmie osiągnąć określone cele biznesowe w danym czasie. Powinien to być doświadczony menadżer, który ma wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów w różnych obszarach działalności firmy. Interim Managera zatrudniana się na krótki okres, zwykle od kilku miesięcy do kilku lat lub na czas realizacji danego projektu. Może również zastąpić tymczasowo osobę zarządzającą daną jednostką lub działem.
Wykwalifikowany Interim e-commerce Manager powinien być zaangażowany w realizację celów firmy. Odpowiednia osoba na tym stanowisku ma dogłębną wiedzę połączoną z odpowiednimi umiejętnościami zarządzania. Dzięki temu z powodzeniem może realizować projekty e-commerce, omnichannel lub tymczasowo kierować działem e-commerce. 

Do głównych zadań Interim Managera należą:

 • Analizowanie danych, procesów biznesowych oraz wyciąganie wniosków, a następnie wprowadzanie poprawek i stopniowe ulepszanie.
 • Określanie kluczowych wskaźników efektywności oraz ustalanie celów, jakie powinien zrealizować dział e-commerce.
 • Wspieranie i pomoc członkom zespołu w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją celów.
 • Wskazywanie punktów krytycznych i obszarów wymagających poprawy.
 • Doskonalenie umiejętności zespołu oraz szkolenia. 
 • Zarządzanie i kontrola nad wdrażaniem odpowiednich narzędzi, które są niezbędne do realizacji założonych celów. 
 • Automatyzacja procesów. 
 • Rekrutacja i wprowadzenie nowych członków zespołu do organizacji. 

Zatrudnij Interim e-commerce Managera i rozwiń swój biznes

Interim e-commerce Manager jest specjalistą ds. zarządzania, a jego celem jest realizacja planów i zwiększenie przychodów oraz zysków w sklepie internetowym klienta. Najczęściej to stanowisko obejmują osoby do zadań specjalnych, które mają duże doświadczenie i pracowały dla wielu firm przy różnorodnych projektach. Tacy managerowie dobrze znają specyfikę danej branży oraz mechanizmy i narzędzia niezbędne do odniesienia sukcesu w danym obszarze. Osoba z zewnątrz często może też wnieść świeże spojrzenie na wiele spraw i projektów. 

W e-commerce warto zatrudnić Interim Managera najczęściej w sytuacji, gdy firma staje w obliczu nowych wyzwań. Nowe projekty często wymagają zwiększenia zasobów, stąd potrzebna jest pomoc we wdrożeniu. Dobrym przykładem może być chęć rozszerzenia działalności firmy na inne rynki lub wprowadzenie do oferty nowych produktów czy usług. W takich przypadkach Interim e-commerce Manager może wesprzeć organizację w zarządzaniu projektami, koordynacji działań zespołów, a także w ustaleniu odpowiednich procesów i strategii. 

Innym powodem zatrudnienia interim managera może być potrzeba reorganizacji działu e-commerce w celu zwiększenia efektywności i poprawy wyników finansowych. Interim manager może pomóc w identyfikacji problemów i wprowadzeniu zmian, które pomogą poprawić wyniki firmy.

Warto pamiętać o tym, że Interim Manager nie jest zwyczajnym managerem czy konsultantem zatrudnionym na stałe. Tak jak wspomniałam wcześniej, taka osoba „wchodzi” do firmy na określony czas, aby osiągnąć konkretne cele. To skuteczny sposób na szybkie i efektywne rozwiązanie problemów w e-commerce.

Umiejętności niezbędne do pracy jako interim manager

Aby odnieść sukces jako interim manager, oprócz umiejętności twardych ważne jest rozwijanie umiejętności miękkich. Zazwyczaj pracodawcy wyznaczają interim managerów na podstawie kilku kluczowych umiejętności. Kilka niezbędnych umiejętności, jakie powinien mieć Interim e-commerce Manager to:

 • Umiejętności przywódcze
 • Organizacja czasu i umiejętne delegowanie obowiązków
 • Umiejętność planowania
 • Komunikacja
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Znajomość narzędzi niezbędnych do pracy i odpowiednich technologii
strigoo.pl

Umiejętności przywódcze

Interim Managerowie przejmują tę rolę, ponieważ demonstrują swoje umiejętności przywódcze. Zdolność do motywowania i pracy z zespołem w celu osiągnięcia celów oraz utrzymania produktywności jest ważna dla odniesienia sukcesu na tym stanowisku. Odpowiedni kandydat powinien wykazywać się zdolnościami przywódczymi, inicjując projekty zespołowe, inspirując personel do osiągania ponadprzeciętnych wyników i przyczyniając się do rozwoju działu i organizacji.

Organizacja czasu i umiejętne delegowanie obowiązków

Przyjmowanie roli kierowniczej oznacza organizowanie zadań, harmonogramów i odpowiedzialności. Umiejętności organizacyjne są ważne, Interim Manager to lider, który jest w stanie podjąć się wielu zadań i obowiązków. Dodatkowo przydatne mogą okazać się zdolności organizacyjne, umiejętność delegowania zadań projektowych, prowadzenie dokumentacji działu oraz dbanie o czystość i bezpieczeństwo środowiska pracy.

Umiejętność planowania

Zwróć uwagę czy osoba, którą chcesz zatrudnić na stanowisko Interim Managera, charakteryzuje się umiejętnościami planowania i integrowania strategii, które prowadzą procesy do końca. Ważna jest analiza dyrektyw i nakreślenie struktury wykonywania zadań. Umiejętne dopasowanie narzędzi, dzięki którym dany projekt ma zostać zrealizowany. 

Komunikacja

Tymczasowi menadżerowie polegają na komunikacji, aby wchodzić w interakcje i współpracować z członkami zespołu. Skuteczny Interim Manager, wykazuje się umiejętnością komunikowania się ustnie i pisemnie z pracownikami. Zwykle oznacza to rozwijanie umiejętności słuchania i wyjaśniania pojęć oraz dawania i otrzymywania informacji zwrotnych. 

Samodzielność w podejmowaniu decyzji

Podejmowanie trudnych decyzji to ważny aspekt roli Interim Managera. Umiejętności poszukiwania informacji, proszenia o wkład innych pracowników i ważenia opcji przy podejmowaniu decyzji. Doświadczony Manager umie ocenić konsekwencje decyzji, które podejmuje i jest świadomy odpowiedzialności za swoje działania.

Znajomość narzędzi niezbędnych do pracy i odpowiednich technologii

Umiejętności twarde, takie jak umiejętności techniczne i umiejętność wykonywania zadań na komputerze lub platformie cyfrowej, są równie ważne, jak umiejętności miękkie, które cechują dobrego managera. Pamiętaj o tym przy wyborze osoby na to stanowisko. 

Jak wygląda współpraca z Interim e-commerce Managerem w Strigoo?

Na początku współpracy skupiamy się najpierw na poznaniu specyfiki danej branży, w której funkcjonuje klient. Analiza rynku i konkurencji pozwala zrozumieć, z jakimi ewentualnymi problemami i zagrożeniami może borykać się przedsiębiorstwo. 

Bardzo ważne na wstępie jest ustalenie celów, które mamy osiągnąć. Na tej podstawie manager opracowuje plan działania, który przedstawia firmie do akceptacji. Po akceptacji planu działania, interim manager wchodzi w skład zespołu zarządzającego, aby realizować zaplanowane działania. Współpracuje z innymi członkami zespołu, aby osiągnąć cele w jak najbardziej efektywny sposób. 

Na bieżąco Interim Manager monitoruje postępy i wprowadza zmiany, gdy jest to konieczne, aby osiągnąć cele zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Podczas współpracy Interim e-commerce Manager często działa jako mentor i lider dla innych członków zespołu. Dzięki swojemu doświadczeniu może pomóc w rozwoju kadr, wprowadzając nowe metody pracy, czy też organizując szkolenia, które pomogą w dalszym zwiększaniu kompetencji pracowników.

Współpraca z interim managerem kończy się zazwyczaj po osiągnięciu celów, do których realizacji został zatrudniony. Po zakończeniu współpracy manager Strigoo przekazuje swoje zalecenia dotyczące dalszego rozwoju firmy, co pozwala na ciągłą poprawę wyników.

Warto pamiętać, że współpraca z Interim e-commerce Managerem to nie tylko krótkoterminowa umowa, która obejmuje okres od kilku miesięcy do kilku lat. Czas trwania umowy zależy od konkretnych potrzeb firmy i celów, które ma osiągnąć, ale niewykluczona jest również stała współpraca.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie e-commerce, napisz do nas. Spotkamy się na konsultacji i wspólnie ustalimy cele, jakich potrzebuje Twoja firma.