Porozmawiajmy

Bloog

Mamy dla Ciebie coś ciekawegoo!

Marketing | Sprzedaż

Jak wykorzystywać Golden Cirlce w procesach marketingowych, sprzedażowych i brandingowych?

16 lutego 2023

Golden Circle – co to takiego?

Golden Circle to model biznesowy, który opisuje skuteczne podejście do komunikacji i marketingu. W skrócie model ten sugeruje, że najlepiej sprzedawać produkty lub usługi, które są oparte na „dlaczego”, czyli misji i wartościach firmy.

Golden circle Simona Sineka

Model komunikacji opracowany przez Simona Sineka, który pomaga firmom zdefiniować swoją wartość i przekaz na rynku. Składa się z trzech warstw, które przedstawione są w formie koła:

Dlaczego – to pierwsza warstwa i odnosi się do misji, wizji i wartości firmy. Odpowiada na pytanie, dlaczego firma istnieje i co ją motywuje do działania.

Jak – to druga warstwa i opisuje, jak firma realizuje swoją misję i w jaki sposób wyróżnia się na tle konkurencji. Odpowiada na pytanie, jak firma osiąga swoje cele.

Co – to trzecia warstwa i opisuje, co firma oferuje na rynku. Odpowiada na pytanie, co firma robi i co sprzedaje.

Opracowanie własne

Według Sineka wiele firm skupia się na tym, co robią i jak to robią, a zapominają o tym, dlaczego to robią. Jednak to właśnie misja, wizja i wartości firmy stanowią najważniejszy element w budowaniu lojalności klientów i budowaniu silnej marki. Dlatego firma powinna zacząć od definiowania swojego „Dlaczego”, a dopiero potem określać „Jak” i „Co”.

Jak wykorzystać model why what how w strategii swojej firmy?

Wykorzystywanie Golden Circle w procesach marketingowych, sprzedażowych i brandingowych może pomóc w budowaniu trwałych relacji z klientami, zwiększeniu lojalności i wypracowaniu unikalnej tożsamości firmy. Jak to odnieść do strategii swojej firmy?

Po pierwsze, skoncentruj się na “dlaczego” twoja firma istnieje i jakie wartości reprezentuje, zamiast tylko na tym „co” oferujesz. Zrozumienie misji i wartości twojej firmy pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i skierowanie działań marketingowych w odpowiednim kierunku.

Po drugie, sprzedawaj produkty lub usługi jako część większej misji i wartości twojej firmy, a nie tylko jako produkt sam w sobie. Skupienie się na „dlaczego” pozwala na budowanie długofalowych relacji z klientami i zwiększenie lojalności.

Po trzecie, zwróć większą uwagę na branding. Stwórz strategię brandingową opartą na misji i wartościach twojej firmy, a nie tylko na jej produktach lub usługach. To pozwoli na wypracowanie unikalnej tożsamości i silnego wizerunku w oczach klientów.

Why w modelu why what how

„Why” w modelu Golden Circle Simona Sineka odnosi się do głębokiego powodu istnienia firmy i jej misji. To „dlaczego” firma działa tak, jak działa i jakie wartości reprezentuje. „Why” stanowi fundament dla wszystkich działań i jest odpowiedzią na pytanie „po co?” firma działa w dany sposób. W przypadku skutecznej realizacji „why” firmy są w stanie budować silne zaangażowanie i lojalność ze strony swoich klientów.

What w modelu why what how

„What” w modelu Golden Circle Simona Sineka odnosi się do produktów lub usług, które firma oferuje. To, co firma dostarcza swoim klientom i jakie korzyści im przynosi. „What” jest najbardziej oczywistym i bezpośrednim aspektem działalności firmy. To właśnie produkty lub usługi stanowią bezpośrednią wartość dla klientów i są decydujące dla ich zakupu.

How w modelu why what how

“How” na poziomie długofalowym to są narzędzia, metody, wartości, sposoby realizacji celów. Na poziomie operacyjnym są to jednak konkretne działania, które realizujemy, czyli jak dotrzemy do tego celu, który sobie zdefiniowaliśmy w „Why”. „How” opisuje, jak firma działa i wyróżnia się na tle konkurencji, a także jakie podejście stosuje do swojej pracy.

Model Sineka opisuje, że aby osiągnąć sukces na rynku, firma powinna skupić się na trzech elementach: co robi, dlaczego to robi oraz dla kogo to robi. 

Jednak, aby opracować i wdrożyć skuteczną strategię, nie wystarczy tylko poznać ten model. Ważne jest, aby właściciele organizacji przeprowadzili proces badawczo-analityczny, aby poznać potrzeby rynku oraz swoje możliwości i wady. Ten proces powinien być efektem wspólnej pracy całego zespołu, który zakończy się stworzeniem dokumentu strategicznego. Ten dokument powinien być guideline’em dla całej organizacji i zawierać cele, wartości, plan działań oraz ramy czasowe, w których należy osiągnąć określone cele. Dzięki temu cała firma będzie działała zgodnie z ustalonymi zasadami i efektywnie osiągała cele.

Wystąpienie Simona Sineka podczas spotkania TEDx można obejrzeć tutaj.